Black Magic Fools

Vi välkomnar Black Magic Fools med medeltida musik.

www.blackmagicfools.com 

Riddargruppen af Bardhe

 

Riddargruppen af Bardhe med sina fantastiska Riddare och fotfolk gör en oförglömlig helg i medeltidens tecken.

 
 
 
 
 
 

Joakim Nätterqvist – ARN

Ramus Hanell med Circus Ignus