Kaggeholms Medeltidsdagar

5 – 6 september 2020

    Anmälningsblankett och info

 

OBS! Ledningen har möjlighet att sortera utställare efter produkter och utbud så det inte blir för många av varje etc.

Företag/person: ___________________________________________________________

Adress: ___________________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________________

E-mail:

 ___________________________________________________________

Hemsida:

___________________________________________________________

Org.nr/Personnummer: ___________________________________________________________

Tält: Längd: _____________________Bredd:_____________________________

Marknadshyra: 1000: – för 6 meter, Sen tillkommer 100;-/meter.

(Det ingår lättare frukost lördag – söndag):

Önskas el: Ja/Nej till husbil/husvagn___________Ja/Nej till marknadsplats: ___________

Elkostnad: 250: – för alla dagar. (Betalas separat, Tillfaller Kaggeholms  Slott)

Får vi lägga ut bilder på hemsida och Era kontaktuppgifter på hemsidan: Ja/Nej___________

 

Varor att sälja:______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Glöm inte att bifoga bilder på Era produkter och marknads tält tillsammans med anmälan.

 

Övrig info:

Anmälan skickas till:

Magmar Naturprodukter HB

Enkelstuguvägen 12

724 81 Västerås

 

Går även att maila till: info@magmar.se

 

Viktiga datum och tider:

Sista anmälningsdag:        25 augusti 2020

Uppackning:                     Från 3 september 2020

Öppettider:                      10,00 – 17,00                

OBS!

Inga bilar på marknadsplatsen och ingen bilkörning på gräset. Alla bilar måste vara borta senast 9,30 på marknadsdagarna. Ingen får köra in efter 17,00

Tält och kläder skall vara tidsenliga, och inga plast/moderna tillbehör får synas.

Alla städar efter sig och hänvisas till container.

Medtag egen dryckesmugg och tallrik till frukost.

 

 

  

mälan skickas till: Magmar Naturprodukter HB, Enkelstuguvägen 12, 724 81 Västerås eller info@magmar.se

 
 

In English

Kaggeholms Medieval Days

September 5 – September 6, 2020
    Application form and info
 
NOTE! The management has the opportunity to sort exhibitors by products and offerings so that there are not too many of each etc.
Company / person: ________________________________________________________________
Address: ________________________________________________________________
Phone number: ________________________________________________________________
E-mail:
 _______________________________________________________________
Website:
________________________________________________________________
Org.no/Personal number: ________________________________________________________________
Tent: Length: _____________________ Width: _____________________________
Market rent: 1000: Table rent for up to 6 meters. then 100.- / meter is added.
(Light breakfast is included Saturday – Sunday):
Required electricity: Yes / No to motorhome / caravan ___________ Yes / No to marketplace: ___________
Electricity cost: SEK 250 for all days. (Paid separately, Wenngarns Castle falls)
May we post pictures on website and Your contact details on website: Yes / No ___________
 
Items to sell: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Do not forget to attach pictures of your products and market tent together with the notification.
 
Other information:
Notification is sent to:
Magmar Natural Products HB

Enkelstuguvägäen 12
724 81 Västerås

or info@magmar.se